Google Analytics

Privacyverklaring ReumaNederland Panel

Algemeen

Het ReumaNederland Panel is het panel van ReumaNederland. In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens kunnen worden verzameld en hoe ReumaNederland deze gegevens gebruikt. 

Doeleinden verzamelen gegevens

Bij registratie op de website wordt gevraagd uw (persoons) gegevens te verstrekken, zoals uw naam, adresgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres.  
Na de registratie ontvangt u een achtergrondvragenlijst waarbij om (bijzondere) persoonsgegevens toestemming gevraagd wordt. Deze gegevens worden bewaard en door ReumaNederland en Ipsos (als verwerker) gebruikt om u uit te nodigen voor onderzoek en voor het uitvoeren van analyses. Daarnaast heeft ReumaNederland de mogelijkheid om communicatie uitingen te richten naar deze e-mailadressen.

Uw antwoorden worden altijd vertrouwelijk behandeld en dus nooit doorgegeven aan derden. In de onderzoeken waar ReumaNederland u voor uitnodigt wordt gevraagd om uw mening of ervaring over tal van onderwerpen. Deze gegevens worden door Ipsos verwerkt voor analysedoeleinden om de dienstverlening van ReumaNederland te verbeteren.

Het ReumaNederland Panel richt zich voornamelijk op online onderzoek. Het kan echter voorkomen dat ReumaNederland u uitnodigt voor schriftelijke, telefonische of voor onderzoeken (gesprekken) op locatie met een of meerdere onderzoekers en eventueel andere deelnemers. U mag te allen tijde zelf bepalen of u deelneemt aan de onderzoeken. U bent vrijwillig lid van het ReumaNederland Panel en u kunt uzelf altijd uitschrijven op de website van het ReumaNederland Panel.

Op wat voor andere manier wordt informatie verzameld?

Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een ‘cookie’ is een pakketje informatie dat door de webserver aan uw browser wordt gezonden en daarna wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Een cookie brengt geen schade toe aan uw computer. Cookies worden gebruikt om uw deelname aan ons panel gebruiksvriendelijker te maken. Zo zorgen cookies ervoor dat u geen overbodige informatie voorgeschoteld krijgt en dat u niet dezelfde formulieren telkens opnieuw dient in te vullen. Daarnaast worden cookies ingezet voor onderzoekdoeleinden, waarbij uw privacy uiteraard gegarandeerd wordt. U kunt een cookie te allen tijde weigeren of verwijderen door de instellingen van uw browser aan te passen. Meer informatie hierover kunt u terug vinden op onze cookieverklaring.

Bescherming van de gegevens

ReumaNederland en Ipsos dragen zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons) gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De ReumaNederland Panel website wordt gehost door onderzoekbureau Ipsos. Ipsos is contractueel verplicht om de (persoons) gegevens zorgvuldig te verwerken door, onder andere, voldoende veiligheidsmaatregelen te implementeren en de gegevens alleen volgens onze instructies te verwerken. Alle servers voor de website zijn beveiligd met firewalls.

Bewaartermijnen van uw persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij van u bij registratie krijgen, worden bewaard zolang u lid bent van het ReumaNederland Panel. U kunt zich schriftelijk uitschrijven wanneer u dat wenst. Als u aangeeft niet langer lid te willen zijn, dan wordt uw lidmaatschap van het ReumaNederland Panel opgeheven en verwijderen wij uw persoonsgegevens binnen 4 weken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vragen@reumanederlandpanel.nl.

Uiteraard  kunt u uw verzoek ook per brief sturen naar:
ReumaNederland
dr. Jan van Breemenstraat 4
1056 AB Amsterdam

Hosting en uitvoerende partij
Ipsos is een onafhankelijk marktonderzoekbureau dat zorg draagt voor het technisch beheer van de website, de dataverzameling, het databasebeheer en de statistische analyses van het ReumaNederland panel. Al het onderzoek dat Ipsos uitvoert wordt niet alleen in lijn met bestaande wetgeving uitgevoerd, maar ook op basis van de richtlijnen en bepalingen van ICC/Esomar International Code on Market, Opinion and Social Research and Data Analytics en de Esomar’s Data Protection Checklist. Daarnaast voert Ipsos onderzoek uit in lijn met Verordening (EU) 2016/679, ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG biedt bescherming voor de privacy van respondenten. Deze bescherming is in overeenstemming met Ipsos’ zakelijke behoeften als bedrijf, om vertrouwen en zekerheid te creëren zodat respondenten hun gegevens aan Ipsos kunnen verstrekken.  

Tot slot, Ipsos is ISO 27001 gecertificeerd, waarmee wordt gegarandeerd dat de informatiebeveiliging van Ipsos op orde is en de persoonsgegevens van respondenten ook vanuit technisch oogpunt beschermd zijn.

Diversen
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen.